Teenused ja hinnad

Kirjeldame siin täpsemalt põhilisi meie poolt pakutavaid teenuseid:

 • raamatupidamise baas- ja lisateenused
 • teenused programmiga SAP, sh SAPi sisseseadmine ja üleminek
 • kontrollinguteenus
 • nõustamine

(välja on toodud baashinnad, täpsema hinna jaoks palume võtta ühendust info.ellesmere@gmail.com):

1.1.      Raamatupidamine: baasteenus (valdavalt kuupõhine kaugtöö)

 • Raamatupidamise sisseseadmine
 • Müügi- ja ostuarvete sisestamine
 • Maksete ettevalmistamine
 • Laekumiste ja maksete sisestamine
 • Kassatoimingud
 • Lähetuste ja kuluaruannete sisestamine
 • Põhivara arvestus
 • Palgaarvestus (kuni 5 in)
 • Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine
 • Bilansi ja kasumiaruande koostamine kokkulepitud sagedusega
 • Aastaaruande koostamine ja esitamine

Baasteenuse hind sõltub algdokumentide, raamatupidamislike lausendite ja aruannete hulgast, samuti sellest kas osa tööd teeb klient ise (nt müügiarvete koostamine).

Teenuse osutamine toimub kas kliendi kasutatava programmiga või Ellermere kasutatava baasprogrammiga (PROFIT, Smartaccounts, mille veebiversioonid võimaldavad ka paralleelselt kliendil teha nt müügiarveid ja hallata ladu).

Kliendid on kõik erinevad, ja täpsema hinnapakkumise saame teha kui oleme suhelnud.  Baasteenuse näidishinnakirja kannetest lähtuvalt toome siin ära:

Kannete arv* kuus: hind (km-ta)
0-20 60 €
21-30 70 €
31-40 80 €
41-50 90 €
51-75 100 €
76-100 130 €
101-150 160 €
151-200 200 €
201-250 240 €
251-300 280 €

*Kannete arv moodustub:

 • 1 algdokument (ostuarve, tsekk) = 1 kanne.
 • Pangakonto väljavõttel 1 rida = 1 kanne.
 • Palgalehel 1 inimene = 1 kanne.
 • Maksekorralduse ettevalmistamine pangas = 1 kanne.
 • Põhivara: 1 objekt = 1 kanne kuus.

Baasteenus sisaldab maksuametile esitatavaid TSD ja KMD deklaratsioone, ostu- ja müügireskontra väljavõtet kord kuus.

Miinimumtasu mitte-käibemaksukohustuslasele on 60 eurot kuus (km-ta), käibemaksukohustuslasele 80 eurot kuus (km-ta).

Klientidega, kelle mahud on suuremad ning kes vajavad tööd nädalapõhiselt (nt kokkulepitud kindlatel nädalapäevadel), on otstarbekas kokku leppida kuutasu (mis sisaldab baasteenuse komponente). Hind kujuneb kokkuleppel.

1.2.      Raamatupidamine: lisateenused

 • Varasemate perioodide kontroll ja korrigeerimine
 • Sise-eeskirjade koostamine
 • Valdkonnaspetsiifiliste aruannete koostamine ja esitamine
 • Intrastat ja muud statistilised aruanded
 • Laoga seotud toimingud
 • Palgaarvestus tükitöö puhul
 • Töövõimetuslehtede esitamine Haigekassale
 • Lepingute koostamine
 • Võlglastega suhtlemine
 • Auditeerimisprotsessis osalemine
 • Osalemine koolitustel kliendi soovil
 • Lähetused kliendi soovil
 • Muud eelpool nimetamata finantsteenused

Lisateenuste hinnad on kas tükipõhised (aruanded, toimingud) või tunnipõhised (konsultatsioonid, lähetused, koolitused, auditi- ja muudes spetsiifilistes protsessides osalemine).

Tunnitasu on 40 eurot (km-ta), tükipõhiste teenuste hinnad on saadaval eraldi hinnakirjas.

2.     Teenused programmiga SAP 

Põhjalik ja mitmekülgne kogemustepagas (SAP ERP, SAP HANA, SAP BW) võimaldab pakkuda teenusena nii andmesisestust, raamatupidamist, aruandlust kui tuge SAP-i juurutamisel (nt testimisel).

Hind sõltub töö hulgast ja kujuneb kokkuleppel.

3.     Kontrollinguteenus

 • Plaanimine
 • Eelarvete koostamine
 • Plaan/eelarve vs tegelikkus võrdlemine

Eelnev pikk töökogemus rahvusvahelise ettevõtte finantskontrollerina toetab selle (Estis seni vähelevinud) teenuse pakkumist.  Plaanimine aitab teha paremaid finantsotsuseid, võrdlemisega on võimalik suuremaid krahhe ennetada.

Hind sõltub töö hulgast ja kujuneb kokkuleppel.

4.     Nõustamine

Oleme toeks (nt rahvusvahelistele) ettevõtetele, kel on küll raamatupidamine korraldatud, kuid kes vajavad Eesti aruandlusega toimetulekuks abi ja nõustamist.

Hind sõltub töö hulgast ja kujuneb kokkuleppel.